Terminsstart VT 2024

Varmt välkommen tillTerminsstart 2024 Tisdagen den 9 janBarnträning kl 18.00Ungdom/vuxen kl 19.00 Torsdag den 11 janUngdom/vuxen kl 19.00

Nya dangrader.

Vi gratulerar Henric Lindau till 2:a dan och André Angantyr till 3:e dan i Sweden Ju-Jutsu Ryu.

Årsmöte 2022 (24/3 kl 19:00)

Årsmöte för Kiritsu Bujin ju-jutsu förening, 2022-03-24 kl 19:00. Dagordning. 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 7. Fastställande av föredragningslista 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det… Fortsätt läsa Årsmöte 2022 (24/3 kl 19:00)