Prova på Jujustu

Kom för att se, prova på och ställa frågor kring självförsvar och jujutsu under Vellinge byadag den 2 september. Vi kommer då finnas i Gästisparken lördagen den 2 september kl. 12:00-16:00.

Terminsstart

Terminsstart vecka 36. Första träningspass blir den 5 september. Våra träningstider:Barn från 8 år Tisdagar kl.18-19Ungdom fr 14 år Tisdagar kl. 19-20Torsdagar 19-20:30Vuxna Tisdagar kl.19-20Torsdagar kl. 19-20:30

Nya dangrader.

Vi gratulerar Henric Lindau till 2:a dan och André Angantyr till 3:e dan i Sweden Ju-Jutsu Ryu.

Årsmöte 2022 (24/3 kl 19:00)

Årsmöte för Kiritsu Bujin ju-jutsu förening, 2022-03-24 kl 19:00. Dagordning. 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 7. Fastställande av föredragningslista 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det… Continue reading Årsmöte 2022 (24/3 kl 19:00)

Årsmöte 2022

Den 24 mars är det dags för årsmöte. Mer info kommer inom kort.

Vårterminsstart och Covid-19 läget.

Den 10 januari meddelande Folkhälsomyndigheten att man ytterligare skärper restriktionerna i samhället. Detta då “smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt”, enligt myndigheten. Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset. Styrelsen och instruktörerna följer intensivt de… Continue reading Vårterminsstart och Covid-19 läget.

Terminstart

Välkommen till en ny termin. Vi startar vecka 3. Måndagar: 17:30-18:30 fr 9-14 årTisdagar: 17:45-18:45 fr 14 år o uppåtTorsdagar: 19:00-20:30 fr 14 år o uppåtFredagar: 18:00-19:00 friträning efter överenskommelse Vi har nybörjarintag under hela terminen.