Ju-Jutsu

Ju-Jutsu skall vara roligt. Det passar de flesta och är omväxlande och innehållsrikt, och det erbjuder genomgående bra självförsvarsträning. Det är samtidigt en allsidig motionsform, en traditionsrik budoart och en tuff kampsport med möjlighet till tävling för de som vill. Ju-Jutsu som tränas i självförsvarssyfte är modernt och effektivt. Försvar mot olika grepp, slag, sparkar och vapen tränas in. Teknikerna övas många gånger så att rörelserna nöts in i kroppen dvs man tränar upp muskelminnet, vilket medför att teknikerna kan utföras direkt och omedvetet.

Sweden Ju-Jutsu Ryu

Den Ju-jutsu stil vi tränar är omväxlande och innehållsrikt. Det finns tekniker som passar de flesta och alla ska kunna hålla på med Ju-jutsu.
Stilen Sweden Ju-Jutsu Ryu utgår från en teknikbank med grundtekniker efter före detta Svenska Budo Förbundets Ju-jutsu system. Var klubb har sedan möjlighet att ändra, lägga till eller dra ifrån tekniker. Därefter gör klubben/instruktören sina egna försvarstekniker, dvs anfall/attack och lämpligt försvar. Sweden står för öppenhet och frihet.

Förbundet Sweden Ju-Jutsu Ryu bildades 2011 och är ämnat att bevara mångfalden av svensk Ju-jutsu och finnas där för alla, oavsett om man tävlar, motionerar eller tränar traditionellt självförsvar. Stilens grundare är Nico Christoforidis, 7 dan Ju-jutsu Ryu och Hamid Zaheri, 6 dan Ju-jutsu Ryu .

För mer information om Förbundet Sweden Ju-Jutsu Ryu följ länken:

Ju-Jutsu Ryu

Historia
Var Jujutsuns historia börjar beror på hur långt tillbaka i tiden man vill gå. Det brukar sägas att den indiske buddhistmunken Daruma, som på 500-talet förde zen-buddhismen till Kina, utövade Jujutsu.
Säkerligen har många grundläggande principer och tekniker i Jujutsu hämtats från Kina till Japan. Men att Jujutsu har rötter i Indien och Kina är inte detsamma som att man utövade Jujutsu. Inte förrän långt senare får avancerade system av obeväpnade kamptekniker som bygger på mjukhetens princip detta namn i Japan.

Man skall inte glömma, att många av dagens västerländska system ofta har sin bakgrund i antingen Kano Ju Jutsu (första benämningen på det som senare blev Judo) eller också är de en syntes av aikido, judo och karate.

Redan 1904 presenterades Jujutsu i svensk dagspress och idrottspress. Jujutsu beskrevs inte bara som en dramatiskt effektiv självförsvarsteknik utan också som en form för fysisk träning. Därmed fanns grundpelarna för dagens moderna Jujutsu, kombinationen av självförsvar, motionen och idrott redan under seklets första år.

I Sydafrika fick den svenske sjukgymnasten, boxaren och idrottsmannen Viking Cronholm lära sig Jujutsu av en engelsk officer. Han återvände till Sverige 1907 och introducerade genast Jujutsu. Den första offentliga uppvisningen – följd av en självförsvarskurs – genomfördes i januari 1908. Cronholm fortsatte sina studier för flera japanska mästare, sannolikt hos de japaner som startat Jujutsu-institut i London.

Namnet Ju Jutsu översätts ofta till ”den mjuka tekniken”. Jutsu betyder teknik. Ju däremot kan ha olika betydelser; mjukhet, mjuk som motsats till hårt (i motsats till svärdet), ädel och flexibel. Ju representerar således en princip, en metod i hur man använder kroppen som ett vapen och en strategi. Det mest karaktäristiska för Ju Jutsu är just flexibilitet, mjukheten och följsamheten att med minsta kraft kunna utnyttja motståndarens kraft och energi mot honom själv.