Om klubben

Vår lokal är stora motionsrummet i Vanningen Sim- & sporthall,
Västerbrogatan 2, Vellinge.

Föreningen Kiritsu Bujin Ju-Jutsu Vellinge bildades 2006 och är en klubb där gott kamratskap och träningsglädje genomsyrar verksamheten. Vårt nyckelord är Tillsammans.
Föreningen verkar mot våld, mobbning, droger och främlingsfientligheter. Aktivt verka för allas lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion. Föreningen skall i alla sammanhang verka för en doping- och drogfri verksamhet.

Vellinge Ju-Jutsu Kiritsu är en ideell förening som drivs helt utan vinstintresse. Vi strävar efter att hålla alla kostnader på en låg nivå. Utan tränarnas engagemang hade vi aldrig kunnat hålla klubben igång på en låg kostnadsnivå. Vad vi däremot aldrig gör avkall på är kvaliteten och säkerheten: Säkerheten, såväl kring träningen som i lokalen, skall alltid ligga på topp.

Du som tränar är alltid försäkrad i samband med träningsaktiviteter via medlemsavgiften.

Föreningens org.nr: 802432-8679

Träningsetik
Som medlem har man ett ansvar att bidra till ömsesidig glädje och utveckling.
Vi tränar med varandra och inte mot dvs. man respekterar träningskamraterna och är lyhörda under träningen gentemot varandra.
Den enskilda eleven har i sin träning ansvar för att verka för såväl klubbens som träningskamratens bästa.
Eleverna ska respektera instruktion och endast träna det som instrueras.
Alla medlemmar förväntas respektera policy och de ordningsregler som klubben fastlagt (vilka följer japansk budoetik)
Instruktörer ska uppträda korrekt.
Träningen ska ge alla medlemmar möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.
Instruktörer ska föregå med gott exempel och vara positiva föredömen för klubben.