Träningsregler

 • Du skall alltid hälsa (buga) när du går in eller ut ur dojon (träningslokalen).
 • Du skall alltid hälsa (buga) på din träningspartner före och efter tekniker/övningar/ronder ni kör.
 • Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.
 • Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.
 • Du skall bara träna det instruktören visar.
 • Du skall inte göra motstånd och hålla emot när din träningspartner skall öva in teknik.
 • Du skall hjälpa till så att din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
 • Du skall inte vara överlägsen mot din träningspartner även om du är tekniskt skickligare. Hjälp din träningspartner i stället.
 • Du skall aldrig prova någon svår teknik på en som är mindre skicklig än du själv.
 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för ditt kunnande. Instruktören avgör när du är mogen för en svårare teknik.
 • Du skall respektera din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart ditt grepp så att ingen blir skadad.
 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta.
 • Du skall även ha en hel och ren gi (träningsdräkt) och vara ren själv.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera tekniker på annan plats än i dojon, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.