Styrelsen

Ordförande: Carin Hompe Svedberg

Kassör: Marcus Östrell

Ledamot: Jan Cerny

Ledamot: Henric Lindau

Ledamot: Staffan Hompe

Suppleant: Mikael Öhman

Suppleant: Thony Mårtensson

Valberedning: Marcus Persson och Johan Bergström


För att kontakta styrelsen:

e-post: info[at]kiritsu.se