Styrelsen

Ordförande: Carin Hompe Svedberg, 040 – 44 33 22, info@kiritsu.se

Kassör: Marcus Östrell

Ledamot: Thony Mårtensson

Ledamot: Mikael Stridsberg

Ledamot: Staffan Hompe

Suppleant: Jan Cerny

För att kontakta styrelsen:

e-post: info@kiritsu.se telefon: 040 – 44 33 22