Styrelsen

Ordförande: Carin Hompe Svedberg, 040 – 44 33 22, info@kiritsu.se

Kassör: Marcus Östrell

Ledamot: Jan Cerny

Ledamot: Henric Lindau

Ledamot: Staffan Hompe

Suppleant: Mikael Öhman

Suppleant: Thony Mårtensson

För att kontakta styrelsen:

e-post: info@kiritsu.se telefon: 0768 914664

Valberedning: Marcus Persson och Johan Bergström