Medlems o träningsavgift

Betala träningsavgift för att vara försäkrad när du tränar.

Barn och ungdom, upptill 14 år: 400 kr per termin

Vuxen, fr. 14 år: 700 kr per termin

Student (+18år) och Pensionär (+65år): 500 kr per termin

Prova på gratis 2 gånger

Inbetalning

Bankgiro 5922-2356

Glöm inte skriva in namn och personnummer.