Medlems o träningsavgift

Betala träningsavgift för att vara försäkrad när du tränar.

Barn och ungdom, upptill 14 år: medlemsavgift 100 kr, träningsavgift 300 kr = 400 kr per termin

Vuxen, fr. 14 år: medlemsavgift 100 kr, träningsavgift 600 kr = 700 kr per termin

Student (+18år) och Pensionär (+65år): medlemsavgift 100 kr, träningsavgift 400 kr = 500 kr per termin

Prova på gratis 2 gånger

Inbetalning

Bankgiro 5922-2356

Glöm inte skriva in namn och personnummer.