Vi finns i stora motionsrummet i Vanningen Sim- & sporthall, Västerbrogatan 2, Vellinge.

Välkomna att prova på ett modernt och effektivt självförsvar!