Vårterminsstart och Covid-19 läget.


Den 10 januari meddelande Folkhälsomyndigheten att man ytterligare skärper restriktionerna i samhället. Detta då “smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt”, enligt myndigheten. Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset.

Styrelsen och instruktörerna följer intensivt de senaste dagarnas nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, vi följer också de direktiv och anvisningar som kommunen har.
Vi tar de åtgärder som krävs för att hjälpa till att minska smittspridningen.

Viktigt att vårdnadshavare och syskon inte följer med in i träningslokalen.
Träningen är till en början Corona anpassad och vi har handsprit med som vi uppmanar alla att använda före och efter träning. Man delar inte träningsutrustning med någon annan. Håller sig till att träna med samma träningskompis hela träningspasset.
Nu är det ännu mer fokus och viktigt med egenansvaret och att man är absolut symptomfri (inkl personer i ens närhet) och att man följer alla karantänsregler.

För att delta på våra träningar skall du:
• Vara helt frisk och symtomfri.
• Tänk på att stanna hemma även om du känner milda symtom eller har konstaterad smitta.
• Träna inte med oss om du har familjemedlemmar som har symtom.
• Symtom kan vara halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
• Stanna hemma om du får dessa symtom eller andra symtom på luftvägsinfektion.
• Man bör inte träna på andra klubbar där kontaktsport tillåts.

Vi ber också om förståelse för att det kan komma nya råd och restriktioner som med kort varsel kan påverka vår träning, vi kommer att kommunicera främst genom hemsidan, facebook och mejl till er medlemmar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *