Vårterminsstart och Covid-19 läget.

Den 10 januari meddelande Folkhälsomyndigheten att man ytterligare skärper restriktionerna i samhället. Detta då “smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt”, enligt myndigheten. Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset. Styrelsen och instruktörerna följer intensivt de… Continue reading Vårterminsstart och Covid-19 läget.